เช็กอาการ ลูกเป็นโรคสมาธิสั้น หรือแค่ซน

โรคซนสมาธิสั้นในวัยเด็ก (ADHD)

โรคซนสมาธิสั้นในวัยเด็ก (ADHD) เกิดจากความผิดปกติในการของสมองบางส่วน ทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดี ทำให้เด็กซน อยู่ไม่นิ่ง

เด็ก ส่งผลกระทบทั้งในด้านพฤติกรรม อารมณ์ การเรียนรู้ การใช้ชีวิตประจำวัน และการเข้าสังคมกับผู้อื่น
ปัญหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจำวัน หากมีการจัดการด้วยแนวทางหรือวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมตามวัยโรคซนสมาธิสั้น (ADHD) เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วน ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากระดับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสมาธิไม่สมดุล ทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดี แม้ว่าเด็กจะพยายามควบคุมตนเองแล้วก็ตาม

โรคซนสมาธิสั้นในวัยเด็ก (ADHD)

จากผลการศึกษา ส่วนใหญ่พบว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยเด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นโรคซนสมาธิสั้นมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าเด็กคนอื่นๆ ถึง 4 เท่านอกจากนี้แล้ว ยังพบว่า การที่พ่อแม่ติดเหล้า ติดบุหรี่ ติดสารเสพติด หรือป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ ก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดโรคซนสมาธิสั้นได้เช่นกัน